יום ג', י’ בטבת תשע”ט
טפסים
דף הבית

דוח לקהילה .docx מערכת שבועית של עובד ממקצועות הבריאות והבעה ויצירה .doc מתיא איתן דוח סיכום התערבות טיפולית קבוצתית .docx מתיא איתן סכום התערבות טיפולית יחידני .docx תיעוד טיפול יחידני.docx תיעוד טיפול קבוצתי .docx תכנית עבודה טיפול קבוצתי.docx תכנית עבודה למטפל - נספח לתלא - טיפול יחידני .docx

 
 
טפסים לעובד מתי"א
טפסים לעבודה
חוזרי מנכ"ל ונוהלים
למידה בשעת חירום